INTU

Bij Intu gaan we all the way.

We helpen bedrijven, organisaties en teams bij het vormen van veerkrachtige en energieke medewerkers. Dat lukt volgens ons enkel door all the way te gaan. Ontdek ons aanbod meer in detail!

01

Road map

Road map

In een online vragenlijst komen vragen over stress, gezondheid en bedrijfscontext aan bod.

De outcome van de vragenlijst vormt een individuele aanbeveling op welke domeinen medewerkers al goed vertrokken zijn en op welke domeinen er nog mogelijkheden liggen om mee aan de slag te gaan.

Op groepsniveau krijgt de leidinggevende inzicht over welke actiepunten het team, de organisatie of het bedrijf kan nemen.

02

Online platform

Online platform

Op het online platform – toegankelijk via website of app – vinden medewerkers online trainingen over de vijf focusdomeinen die ze op eigen tempo kunnen doorlopen.

03

Interactieve trainingen

Interactieve trainingen

Interactieve trainingen gaan fysiek door op het bedrijf en dit in kleine groep. Deze trainingen zijn gericht op praktische tips, tools en oefeningen. Ze kunnen gericht zijn op het versterken van de fysieke en mentale gezondheid van de medewerker of op de werkcontext.

04

Events

Events

Bij onze events op maat laten we het bedrijf en de medewerkers kennis maken met verschillende focusdomeinen.